sandra-liutvinskaite
Buvo prisijungęs : prieš 2 metus

Sandra Liutvinskaitė

Žmogiškųjų išteklių specialistė


Esu žmogiškųjų išteklių specialistė. Patirtis daugiau, negu 5 -eri metai. Vadovaudamasi patirtimi ir žiniomis gebu atrinkti reikiamą darbuotoją greitai ir efektyviai.
- Darbuotojų atranka;
- Personalo klausimų sprendimas;
- Derybinių procesų įgyvendinimas;
- Įdarbinimo sutarčių ruošimas;
- Pokyčių valdymas – procesų, įrankių ir metodų naudojimas, siekiant paskatinti organizacijos darbuotojus įsisavinti pokyčio rezultatą (pavyzdžiui: naują sistemą, tvarką ar pan.) ir jį naudoti. Pokytis orientuotas į žmonių paruošimą naujovėms;
- Įvertinimas ir prognozavimas verslo aplinkos struktūros, ryšio tarp verslo aplinkos ir organizacijos tikslų;
- Procesų valdymo žinios ir gebėjimas jas pritaikyti kuriant, valdant ir tobulinant organizacijos paslaugų teikimo bei gamybos sistemas;
- Konstruktyviai spręsti strategines problemas, rengti ir įgyvendinti strategijas;
- Turiu pažymėjimą instruktuoti darbuotojus, dėl darbų saugos.

kraunama...